Siirry suoraan sisältöön

Mikä edunvalvonta?

Mitä on edunvalvonta?

Aika-ajoin riviopiskelijakin törmää opintojensa ohella termiin edunvalvonta, mikä kuitenkin toistumistaan jää kummittelemaan päivittäisessä tärkeysjärjestyksessä kiireellisempien asioiden varjoon. Tuleehan sitä myös ajateltua, että edunvalvonta on jo hoidossa asiasta kiinnostuneempien henkilöiden puolesta, vaikka todellisuudessa sinä olet ainoa joka tuntee omat tarpeensa.

Mitä tämä edunvalvonta sitten oikein on? Termi antaa itsessään jo pientä osviittaa tarkoituksestaan, mutta paljon jää myös sumun peittoon. Edunvalvonta lyhyesti ja ytimekkäästi tarkoittaa opiskelijoiden etujen ajamista ja etujen toteutumisen valvontaa sekä opiskelijalle tärkeisiin asioihin vaikuttamista. Opiskelijan etuihin voi kuulua esimerkiksi opiskelun mielekkyys, laadukkaan opetuksen saaminen, helpommat asumisvaihtoehdot, paremmat kulkuyhteydet kodin ja koulun välillä sekä terveydenhuollon toimivuus.

Miten edunvalvonta näkyy?

Edunvalvonnasta vastataan monella eri tasolla, kuten Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, HYY:n sekä tiedekuntajärjestö Biosfäärin ja tämän alaisuuteen kuuluvien ainejärjestöjen toiminnalla.  Tästä huolimatta voi tuntua siltä, etteivät edunvalvonnan vaikutukset näy käytännössä. Tällä tekstillä halutaan kääntää katseet oikeaan suuntaan tarkoituksena valottaa kysymystä; ”Miten edunvalvonta näkyy?”

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen valiokunta, lyhyemmin HYY:n Kopovaliokunta pyrkii kehittämään opetusta ja opintohallintoa, jotta opiskelut sujuisivat mahdollisimman hyvin itsenäisestä ja varmasta opiskelijasta epävarmaan ja avuntarpeiseen opiskelijaan. Koulutuspoliittinen valiokunta vaikuttaa koulutuspolitiikkaan eli väestön kouluttamiseen liittyviin asioihin, esimerkiksi valvomalla jokaisen Suomessa asuvan sivistyksellistä oikeutta yhtäläiseen mahdollisuuteen saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti korkeampaa koulutusta varattomuuden sitä estämättä. Tiedekuntien opintovastaavien ja hallituksen opiskelijaedustajien kanssa yhteistyössä toimiessaan koulutuspoliittinen valiokunta jakaa hyviä käytäntöjä ja edistää yhdessä valittujen tavoitteiden toteutumista, esimerkkinä opintojen ohjauksen parantaminen sekä digitaalisten opetusmenetelmien kehittäminen.

Biosfäärin puolesta edunvalvonnasta vastataan järjestämällä opintoiltamia, opintokahveja sekä työelämään valmistavia tapahtumia. Kommunikoimalla tiedekunnan hallituksen toimielimiin valittujen opiskelijaedustajien ja Biosfäärin jäsenjärjestöjen opintovastaavien kanssa mahdollistetaan uusimman tiedon nopea liikkuminen ja ajankohtaisiin asioihin reagoiminen kannanottojen muodossa.

Opintoiltamat ovat tarpeesta riippuen kahdesta kerrasta ylöspäin järjestettäviä informaation jakamiseen ja keskusteluun keskittynyt tapahtuma. Teemoina voivat olla esimerkiksi yliopiston hallinnon toiminta ja siihen vaikuttavat asiat sekä opetuksen laatu ja käytännön toteutus. Opintoiltamissa ovat paikalla kaikki Biosfäärin opintovastaavat, mikä mahdollistaa suuremman kokonaisuuden toteuttamisen. Opintoiltamiin on avoin pääsy kuuntelemaan omaan tulevaisuuteen vaikuttavista asioista ja ottaa itsekin osaa keskusteluun.

Opintokahvit on suunniteltu edellä mainittujen opintoiltamien tueksi auttamaan opiskelijoita lähestymään opintovastaavia mieltä painavilla kysymyksillä kahvittelujen tai yhteislounaan yhteydessä. Opintokahveja järjestetään kerran kuukaudessa, opintoiltamia pienemmällä kokoonpanolla ja keskustelunaiheetkin ovat vapaampia. Tilaisuudessa pyritään kuitenkin tuomaan esille oleellisia, opiskelijan yliopistoelämää helpottavia asioita, kuten ratkaisuja opiskelujärjestelyihin, kurssien päällekkäisyyksiin ja tenttimismahdollisuuksiin. Kahveilla on myös tarpeen mukaan mahdollisuus olla yhteydessä tiedekunnan hallituksen opiskelija edustajiin, hallopedeihin.

Tiedekunnan hallintoelinten opiskelijaedustajat tuovat opiskelijoiden näkökulman esille hallituksen tehdessä päätöksiä tiedekuntaa, laitoksia ja opinto-ohjelmia koskevissa asioissa ja pyrkivät näin saamaan asioita enemmän opiskelijoiden etujen mukaisiksi.

Tietoa edunvalvonnasta jaetaan myös jatkuvasti netissä. Facebookissa toimii ryhmä ”Bio –ja ympäristötieteellisen opintoasiat”, jonne liittymällä pidät itsesi kartalla ajankohtaisesta tilanteesta edunvalvonnan sekä opintoasioiden aihepiirissä.