Hoppa till innehåll

Kontakt i problemlägen

Om du har haft problem med förverkligandet av jämställdhet i Biosfärens verksamhet eller evenemang eller på föreningens sociala medier (t.ex. chattrum), du kan meddela om det genom blanketten nedan. Meddelanden hanteras konfidentiellt av vår jämställdhetsansvarig. Vid behov kan meddelanden tas upp i styrelsens möte, men då totalt anonymt och konfidentiellt. Vi tar alla hand om att alla har det bra att vara.

Biosfärens problemsituationsblankett

Jämlikhetsansvariga kan kontaktas även via hens personliga e-post (yhdenvertaisuusvastaava[a]biosfaari.org) om man vill. Konversationer gällande trakasserier eller problemsituationer är konfidentiella.

Om du vill prata om händelsen med en utomstående kan du kontakta HUS trakasseriombud.