Hoppa till innehåll

Inbjudan till Biosfärens årsmötet 2024

Biosfären rfs ordinarie årsmöte kommer att ordnas den 12 mars 2024 kl 18.00 i Infokeskus Korona, rummet 4024 (Viikinkaari 11).

Dokument som ska diskuteras på årsmötet finns i Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1uAj8vGyVGGdDgGUyNivj3IGjjuhB5La8?usp=sharing

Välkommen alla!

Biosfären rf

Viksbågen 9 (Biocentrum 1, rummet 1014) 

00790, Helsingfors Finland 

PL 56 (Viksbågen 9) 

00014 Helsingfors Universitet

Biosfärens årsmöte 2024 

Föredragningslista 

1.  Mötets öppnas 

2.  Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

3.  Organisation av mötet 

3.1.  Val av ordförande för mötet 

3.2.  Val av sekreterare för mötet 

3.3.  Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet 

4.  Godkännande av föredragningslistan  

5.  Behandling av verksamhetsberättelsen för det föregående verksamhetsåret 

6.  Fastställlande av bokslutet för den föregående räkenskapsperioden 

7.  Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

8.  Godkännande av styrelsens verksamhetsplanen för det innevarande verksamhetsåret  

9.  Fastställande av beloppen för medlemsavgifterna för det innevarande verksamhetsåret 

10.  Fastställande av budgeten för det innevarande verksamhetsåret 

11.  Avslutning av mötet 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *