Hoppa till innehåll

Inbjudan till möte med styrelsen för Biosfär rf 4/2024

Biosfär rf:s styrelsemöte 4/2024 kommer att hållas den 4.3.2024 kl. 18:00 online via Zoom (länk: https://helsinki.zoom.us/j/64035932207?pwd=MGpnMDZZbm5xd1BveTBOcGs5VWZIdz09)

Välkomna alla!

Biosfär rf

Viikinkaari 9 (Biocenter 1, rum 1014)

00790 Helsingfors, Finland

PB 56 (Viikinkaari 9)

00014 Helsingfors universitet

DAGORDNING

Biosfärens styrelsemöte 4/2024

1.  Mötet öppnas 

2.  Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

3.  Val av protokolljusterare för mötet 

4.  Godkännande av föredragningslistan 

5.  Anmälningsärenden 

6.  Post 

7.  Ekonomi 

7.1.  Budget för 2024 

7.2.  Behandling av kostnadsersättningar 

7.3.  Bankkort 

8.  Information och hemsidan 

8.1.  Möteskallelserna läggs till på webbsidan 

9.  Presentationsärenden 

9.1.  TAHLO 2024 

9.2.  Verksamhetsgranskning av året 2023 

9.3.  Ändring av punkt 24 i protokollet från styrelsemötet 8/2023 

9.4.  Verksamhetsberättelsen 2023 

9.5.   Verksamhetsplanen för 2024 

9.6.  Jubileumsrepresentation 

9.7.  Ersättning åt upphovsmannen av Angu-ritningarna 

10.  Fakulteten och universitetet 

10.1.  Möte mellan de studieansvariga och prodekanus för undervisningen 19.3.2024 

10.2.  Möte mellan presidiet och dekanerna 26.3.2024 

11.  HUS 

12.  Ämnesföreningar 

12.1.  Symbioosi 

12.2.  Helix 

12.3.  MYY 

12.4.  SvNK 

13.  Studieärenden och FSHS arbetsgrupp för hälsa 

14.  Tidigare program  

14.1.  Halarmärkesmarknad 27.2.2024 

14.2.  Bio- och miljövetenskapliga fakultetens och farmaceutiska fakultetens 20-årsfest 29.2.2024 

15.  Kommande program 

15.1.  Prövningstillfälle för Kloffas skjortor i Bio3s klubbutrymme vecka 10 

15.2.  ESN Spring Break Party 7.3.2024 

15.3.  Årsmöte 2024 12.3.2024 

15.4.  BiTa 22.-24.3.2024 i Jyväskylä 

15.5.  Firande av universitetets årsdag 26.3.2024 

15.6.  Vecka för studenters mentala hälsa 8.–14.4. 

15.7.  Chembio Afterparty 10.4.2024 

16.  Gulisar och tutorer 

17.  Arbetslivsärenden 

17.1.  Arbetslivsevenemag för sammanförandet av forskargrupper och studenter 

18.  Utrymmen, kommittén för Viks undervisningslokaler och Pupu-kommittén 

18.1.  Arbetsgrupp för Pupus regler  

19.  Tvåspråkighetsärenden 

20.  Internationalitetsärenden 

21.  Jämlikhetsärenden 

22.  Miljöärenden 

22.1.  Revidering av miljöprogrammet 

23.  Produkter 

23.1.  Kloffas textilbeställning 

23.2.  Påfyllning av halarmärkesförråden 

24.  META 

25.  Styrelsemötets TOP 3  

26.  Nästa möte 

27.  Avslutning av mötet 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *