Hoppa till innehåll

Inbjudan till möte med styrelsen för Biosfären rf 5/2024

Biosfären rf:s styrelsemöte 5/2024 kommer att hållas den 19 mars 2024 kl.17:00. på Biocentrum 1 klubbrum (Viikinkaari 9, 00790 Helsingfors) samt på distans via Zoom (länk: https://helsinki.zoom.us/j/64035932207?pwd=MGpnMDZZbm5xd1BveTBOcGs5VWZIdz09)

Välkomna allihop!

Biosfären rf

Viikinkaari 9 (Biocentrum 1, rum 1014)

00790, Helsingfors, Finland

PB 56 (Viikinkaari 9)

00014 Helsingfors universitet

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.Mötet öppnas

2.Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

3.Val av protokolljusterare för mötet

4.Godkännande av föredragningslistan

5.Anmälningsärenden

6.Post

7.Ekonomi

7.1.Behandling av kostnadsersättningar

8.Information och hemsidan

9.Presentationsärenden

9.1.Grundandet av Kertsi-organet

9.2.Gåva åt YFK för användning av klubbrummet

9.3.Styrelsebroscher

10.Fakulteten och universitetet

10.1.Viks Unitalks-tillfälle 19.3.2024

10.2.Möte mellan presidiet och dekanerna 9.4.2024

11.HUS

12.Ämnesföreningar

12.1.Symbioosi

12.2.Helix

12.3.MYY

12.4.SvNK

13.Studieärenden och FSHS arbetsgrupp för hälsa

13.1.Arbetsgruppens möte 8.3.2024

13.2.Arbetsgruppens möte 7.6.2024

14.Tidigare program

14.1.ESN Spring Break Party 7.3.2024

14.2.Årsmöte 2024 12.3.2024

15.Kommande program

15.1.BiTa 22.-24.3.2024 i Jyväskylä

15.2.Firande av universitetets årsdag 26.3.2024

15.3.Vecka för studenters mentala hälsa 8.–14.4.

15.4.Chembio Afterparty 10.4.2024

15.5.Matmässan 19-21.4.2024

15.6.WappuApprot 23.5.2024

16.Gulisar och tutorer

17.Arbetslivärenden

17.1.Arbetslivsevenemag för sammanförandet av forskargrupper och studenter

18.Utrymmen, kommittén för Viks undervisningslokaler och Pupu-kommittén

18.1.Arbetsgrupp för Pupus regler

18.2.Representation i kommittén för undervisningslokaler i Vik

19.Tvåspråkighetsärenden

20.Internationalitetsärenden

21.Jämlikhetsärenden

22.Miljöärenden

23.Produkter

23.1.Kloffas textilbeställning

23.2.Påfyllning av halarmärkesförråden

24.META

25.Styrelsemötets TOP 3

26.Nästa möte

27.Avslutning av mötet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *