Hoppa till innehåll

Inbjudan till styrelsemöte för Biosfär rf 6/2024

Styrelsemötet för Biosfär rf 6/2024 kommer att hållas den 9.4.2024 kl. 17:00 på Biocentrum 1 (Viikinkaari 9, 00790 Helsingfors) samt online via Zoom (länk: https://helsinki.zoom.us/j/64035932207?pwd=MGpnMDZZbm5xd1BveTBOcGs5VWZIdz09)

Välkommen alla!

Biosfär rf

Viikinkaari 9 (Biocentrum 1, rum 1014)

00790 Helsingfors, Finland

PB 56 (Viikinkaari 9)

00014 Helsingfors universitet

DAGORDNING

Biosfärens styrelsemöte 6/2024

1.  Mötet öppnas 

2.  Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

3.  Val av protokolljusterare för mötet 

4.  Godkännande av föredragningslistan 

5.  Anmälningsärenden 

5.1.  Servis inventering 

5.2.  Angu-donering åt John Nurminens stiftelse 

5.3.  Möten mellan presidiet och ordförandena för medlems- och fakultetsorganisationerna i Vik 

6.  Post 

7.  Ekonomi 

7.1.  Behandling av kostnadsersättningar 

7.2.  Förseningsavgift för skattedeklaration 

8.  Information och hemsidan 

8.1.  Styrelsefotografering 

8.2.  Presentation av styrelsen på sociala medier 

9.  Presentationsärenden 

9.1.  Grundandet av Kertsi-organet 

9.2.  Gåva åt YFK för användning av klubblokal 

9.3.  Styrelsebroscher och föreningsband 

9.4.  Årsfestrepresentation 

9.5.  Biosfären ry:s LinkedIn-profil 

9.6.  Godkännandet av samarbetsavtalet mellan Biosfären och Loimu 

10.  Fakulteten och universitetet 

10.1.  Möte med presidiet och dekanerna 9.4.2024 

11.  HUS 

12.  Ämnesföreningar 

12.1.  Symbioosi 

12.2.  Helix 

12.3.  MYY 

12.4.  SvNK 

13.  Studieärenden och FSHS arbetsgrupp för hälsa 

14.  Tidigare program 

14.1.  BiTa 22.-24.3.2024 i Jyväskylä 

15.  Kommande program 

15.1.  Vecka för studenters mentala hälsa 8.–14.4. 

15.2.  Chembio Afterparty 10.4.2024 

15.3.  Studentdag på Kiasma 12.4.2024 

15.4.  Otnäs halarmärkesmarknad 18.4.2024 

15.5.  Matmässan 19.-21.4.2024 

15.6.  Biosfären och Kannunvalajat sits 20.4.2024 

15.7.  VappenAppro 23.4.2024 

15.8.  VappenHopLop 23.4.2.024 

15.9.  Gumtäckts-föreningars gemensamma vappenorientering 24.4.2024 

15.10.  Kymppisuora 25.4.2024 

15.11.  Vappureha 30.4.2024 

15.12.  Rekreationsevenemang för styrelsen och funktionärer 5/2024 

16.  Gulisar och tutorer 

16.1.  Feedback för orienteringsveckan 

17.  Arbetslivärenden 

17.1.  Lovis ”Matsäck för arbetsintervjun” (Eväitä työhaastikseen) evenemang 17.4. 

18.  Utrymmen, kommittén för viks undervisningslokaler och pupu-kommittén 

18.1.  Arbetsgrupp för Pupus regler 

19.  Tvåspråkighetsärenden 

20.  Internationalitetsärenden 

20.1.  Möte mellan presidiet och GangLions presidium 

21.  Jämlikhetsärenden 

22.  Miljöärenden 

23.  Produkter 

23.1.  Påfyllning av halarmärkesförråden 

23.2.  Vappenpass och biosfärens vappen-märken 

24.  META 

25.  Styrelsemötets TOP 3  

26.  Nästa möte 

27. Avslutning av mötet