Hoppa till innehåll

Intressebevakning & studieärenden

Biosfärens första uppgift enligt stadgan är att koordinera fakultetens studerandes intressebevakning och främja medlemsorganisationernas egen intressebevakning. Från Intressebevakning & studieärenden -delen hittar du en lista av studeranden som funktionerar i universitetets olika förvaltningsorgan (förvaltningens studierepresentant, d.v.s. halloped), samt information om allt som ingår i intressebevakningen och hur det syns till studeranden i vår fakultet.

Intressebevakning och studieärenden koordineras av Biosfärens studieansvariga.

Information om hallopedverksamheten samt nuvarande hallopeder hittar du här. Det krävs att logga in med Helsingfors universitets användarnamn.