Hoppa till innehåll

Principer för ett säkrare utrymme

Biosfärens principer för ett säkräre utrymme

Behandla andra som du själv vill bli behandlad
Ta hänsyn till alla, ge alla taltur och tala så att alla kan förstå. Lyssna och respektera alla andra.

Gör inte antaganden om andra
Bilda inte onödiga antaganden om andra människors identitet, kön, sexuell läggning eller
andra egenskaper. Allas livssituationer och upplevelser är olika.

Var öppen och lyssna
Försök vara öppen och fördomsfri mot alla andra, eftersom alla är olika.

I biosfären finns det ingen plats för intolerans, våld eller diskriminering i någon av dess former!
Intolerans, våld eller diskriminering är inte acceptabelt i någon situation!

Respektera andras personliga utrymme.
Nej betyder nej. Alla har rätt till integritet. Stör inte någon muntligt eller fysiskt. Försök att
vara medveten och läsa situationen så att ingen känner sig obekväm.

Om du märker att en person inte mår bra
Lämna inte hen ensam, ta hand om hen själv eller försäkra dig om att någon annan gör det.
Kom ihåg att du alltid kan söka hjälp av arrangören. Beakta att berusning inte nödvändigtvis
är orsaken till det dåliga skicket, så se till att det inte handlar om ett sjukdomsanfall.
I nödsituation, ring nödnumret (112)!

Om du upplever eller ser trakasserier
Försök att berätta omedelbart om saken till arrangören så att de kan ta upp problemet så
snart som möjligt. Man kan alltid kontakta jämlikhetsansvariga.

Om du behöver hjälp, be om hjälp
Vid problem kan och bör du be om hjälp. Arrangörerna och jämlikhetsansvariga hjälper alltid.
Man kan alltid kontakta jämlikhetsansvariga.