Hoppa till innehåll

Vad intressebevakning?

Vad är intressebevakning?

Då och då träffar alla studeranden på ordet intressebevakning, men ofta glöms det bort bland andra brådskande ärenden. Ofta tänker man också på att intressebevakningen tas hand om av dem som är mer intresserade av det, men i verkligheten är det endast du som vet vad du själv behöver.

Men vad är intressebevakning då? Termen i sig ger en liten glimt till vad det betyder, men mycket blir ännu i skuggan. I ett nötskal handlar intressebevakningen om att köra för studerandens rättigheter och övervaka över deras genomförande samt påverka i ärenden som är viktiga för studeranden. Till studerandens rättigheter hör bl.a. studiernas meningsfullhet och kvalitet, enklare bosättningsmöjligheter, bättre förbindelse mellan hem och skola och en fungerande hälsovård.

Hur syns intressebevakningen?

Intressebevakningen ansvaras över i många nivåer, t.ex. genom Helsingfors universitets studentkår HUS:s, fakultetsföreningen Biosfären och dess ämnesföreningars verksamhet. Oberoende av detta kan det verka som att intressebevakningens effekter inte syns i praktiken. Med denna text vill vi därför rikta era blickar till rätt håll genom att sätta ljus på frågan; ”hur syns intressebevakningen?”.

Helsingfors universitets skolningspolitiska kommitté strävar till att utveckla undervisningen och studieförvaltningen, så att studierna skulle fortskrida så smidigt som möjligt oberoende om du är en självständig eller osäker studerande. Skolningspolitiska kommittén påverkar skolningspolitiken, alltså ärenden som är associerade med skolningen av befolkningen, t.ex. genom att övervaka att alla som bor i Finland har en lika rättighet och chans att få till sin kunskap och behov, en hög skolning utan att armod kan förhindra det. Då fakultetens studieansvariga och förvaltningens studierepresentanter gör i samarbete med skolningspolitiska kommittén, framträder de goda praktiska råd och främjar framskridandet av tillsammans valda ändamål, som exempel utveckling av studiernas handledande och digitala undervisningsmetoder.

Biosfären ansvarar över intressebevakning genom att ordna studiekvällar, studiekaffe och evenemang som förbereder inför arbetslivet. Genom att kommunicera med styrelsens studierepresentanter som valts till förvaltningsorganen och studieansvariga från medlemsorganisationerna, möjliggör vi att all ny information rör sig snabbt och vi kan reagera till aktuella ärenden i form av åsikter och ställningar.

Studiekvällarna är evenemang som ordnas två gånger, eller vi behov oftare, för att sprida information och underhålla diskussion. Teman för studiekvällarna kan vara universitetsförvaltningens verksamhet och saker som påverkar det samt undervisningens kvalitet och hur det genomförs i praktiken. Alla Biosfärens studieansvariga är på plats i studiekvällarna, som möjliggör genomförandet i en större helhet. Studiekvällarna är öppna för alla, för att lyssna mera om ärenden som påverkar din framtid och såklart vara med i diskussionen.

Studiekaffen är tillfällen som är planerade att stöda de förenämnda studiekvällarna genom att göra det enklare att komma och ställa frågor som du har i samband med kaffe eller lunch tillsammans. Studiekaffen ordnas en gång i månaden och de är mindre tillfällen än studiekvällarna och diskussionerna är mindre bundna till vissa teman. I tillfällena strävar vi dock att framföra essentiella saker som hjälper studeranden i ärenden som gäller universitetet, såsom lösningar till bl.a. studieordningar, då kurser går på varandra och tentningsmöjligheter. Studiekaffen erbjuder också en chans för att vara i kontakt med fakultetens studierepresentanter, hallopeder.

Fakultetens förvaltningsorgans studierepresentanter frambringar studerandes synvinklar för förvaltningen då de gör beslut som påverkar fakulteten, institutioner och studieplaner och försöker på så sätt få besluten att bli mer för studerandes fördel.

Information över intressebevakning delas alltid ut via internet. I Facebook finns en grupp ”Bio- ja ympäristötieteellisen opintoasiat”, var genom att gå med i, kan du hålla dig med i den aktuella situationen om intressebevakning och studieärenden.