Hoppa till innehåll

Arkiv

I Biosfärens offentliga elektroniska arkiv hittas styrelsens och föreningens mötesprotokoll inklusive bilagor och föredragningslistor (varierande från och med år 2012), samt verksamhetsplaner (från och med år 2011), verksamhetsberättelser (från och med 2010) och verksamhetsgranskningsrapporter (från vissa år). Man strävar efter att komplettera det elektroniska arkivet i framtiden så att det innehåller alla ovannämnda dokument för Biosfärens alla verksamhetsår. Av protokollens bilagor finns enbart de dokument tillgängliga som inte innehåller personuppgifter. Dokument som saknas från det elektroniska arkivet hittas på Kertsi i Biosfärens pappersarkiv och fås att se genom att fråga en styrelsemedlem.

Arkivet är Google Drive-baserat och kan granskas via länken nedan.

Biosfärens elektroniska arkiv