Hoppa till innehåll

SÖK TILL LEDNINGSGRUPPEN FÖR DITT UTBILDNINGSPROGRAM OCH INVERKA PÅ UTVECKLINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET!

Det är igen dags att välja nya driftiga och djärva studentrepresentanter till de organ som fattar beslut om utbildningsprogrammen! HUS söker studentrepresentanter för följande tvååriga mandatperiod 1.1.2023-31.12.2024. Här kan du läsa mera om organet och söka en plats!

VAD: HUS söker motiverade och ivriga studentrepresentanter till utbildningsprogrammens ledningsgrupper. Det är viktigt att du brinner för påverkansarbete. I uppdraget får du en möjlighet att delta i beredningsarbetet av utbildningsprogrammets undervisningsplan och att fatta beslut om olika praktiska och principiella frågor som berör undervisningen.

FÖR VEM: För att kunna fungera som medlem i ledningsgruppen för ett utbildningsprogram ska sökanden vara närvaroanmäld studerande vid universitetet och ha ett motiverat samband till utbildningsprogrammet.

HUR: Du lämnar in din ansökan i Halloped-ansökningssystemet.

NÄR: Ansökningstiden pågår 19.9-16.10.2022.

VARFÖR: För att du kan påverka, du lär dig nya saker och du får studiepoäng!

Läs mera information under bilden och på HUS webbsidor

Image

VAD?

Utbildningsprogrammens ledningsgrupper

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp vars uppgift är att fungera som stöd för utbildningsprogrammets ledare och att behandla de viktigaste frågorna som gäller utbildningsprogrammet. Ledningsgruppen för utbildningsprogrammet bereder utbildningsprogrammets undervisningsplan. Undervisningsplanen görs upp för tre år i taget och i den fastställs:

• Vilka studieperioder som ingår i examina?

• Vilka sätt att avlägga studieperioderna som erbjuds?

• Vad har kursen för närvarokrav?

• Hurdana kunskapsmål har studieperioderna?

Utbildningsprogrammets ledningsgrupp fattar årligen beslut om utbildningsprogrammets undervisningsprogram. Undervisningsprogrammet kan ses som en plan för hur man genomför undervisningsplanen. Undervisningsprogrammet reglerar till exempel

• tidpunkterna för studieperioderna

• läsordningarna och

• undervisningsutrymmena,

det vill säga alla synnerligen viktiga detaljer om en studieperiod som berör studenten under hela året. I ledningsgruppen för utbildningsprogrammet har du med andra ord möjlighet att påverka i frågor som i praktiken förverkligas i undervisningen inom ditt utbildningsprogram. Detta är verkligen en plats med möjligheter att påverka på ett konkret och praktiskt plan!

FÖR VEM?

Det finns bara två egentliga krav: du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet och du ska ha ett motiverat samband till det utbildningsprogram till vars ledningsgrupp du söker. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av förvaltningsuppgifter, men det är givetvis en fördel för dig om du har det. Det viktigaste är stark motivation och en vilja att jobba för de frågor som är viktiga för studenterna! Det är också nyttigt med goda kontakter till ämnesföreningarna vid din fakultet. Arbetsspråket inom dessa organ är i huvudsak finska, men man kan komma överens om att använda något annat språk om man vill.

HUR OCH NÄR?

Sök senast 16.10. kl. 23.59 via Halloped-ansökningssystemet. HUS söker två ordinarie medlemmar och två suppleanter till respektive ledningsgrupp. HUS utgår från att du kan åta dig uppgiften antingen som ordinarie medlem eller som suppleant.

Om urvalskommittén som behandlar ansökningarna önskar är det möjligt att vi ordnar intervjuer för dem som ansöker om en plats i ledningsgrupperna. Före urvalskommittéerna har påbörjat sitt arbete är det inte helt säkert att det kommer att ordnas intervjuer, men det lönar sig att vara beredd på det. Meddela i din ansökan all den information som du vill att urvalskommittéerna ska känna till! Du hittar preliminära tidtabeller för de eventuella intervjuerna i Halloped-ansökningssystemet vid respektive utlysning av platserna.

I ansökan anger du tydligt ditt nuvarande huvudämne eller utbildningsprogram och studieinriktning samt studentnummer (Studentnumret används endast för att kontrollera fakultet och närvaro. Informationen raderas genast efter kontrollen). Följande faktorer är ytterligare till din fördel:

–        Motivation och beredskap att förbinda dig till uppdraget

–        Förståelse om aktuella frågor och utmaningar inom utbildningsprogrammet samt tankar om hur utbildningsprogrammet kunde utvecklas.

–        Kontakt till utbildningsprogrammets studenter och färdigheter att kommunicera till studenterna om arbetet i ledningsgruppen.

–        Tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen, studieansvarig eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning

Du hittar närmare information och ansökningsinstruktioner för din fakultet i Halloped-systemet. Är det något speciellt du funderar på då det gäller att vara studentrepresentant? Här på HUS webbsidor hittar du de vanligaste frågorna om detta. Mera information om uppdraget och om ansökningsprocessen ger också

Urvalskoordinator Timo Kalliokoski, tfn 0504775561, timo.kalliokoski@hyy.fi

Utbildningspolitiskt sakkunniga Marianna Suokas, tfn 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *