Hoppa till innehåll

Löneutredning för praktik och praktiska delen av pro gradu 2023

Biosfären rf:s löneutredning för praktik och praktiska delen av pro gradu har färdigställts.

Under hösten 2023 genomförde Biosfären rf löneutredningen för praktik och den praktiska delen av pro gradu. Utredningen har nu slutförts och godkänts vid styrelsemötet 1/2024.

Utredningen samlade in 143 svar från studerande. Utifrån svaren framgår det att situationen inom bio- och miljövetenskapliga områden är ganska god: ungefär två tredjedelar av både praktik och den praktiska delen av pro gradu var lönebaserade, och genomsnittslönen var högre än Kelas minimilön för arbetskravet. När det gäller praktik var lönebaserad praktik vanligare under magisterstudierna. Nästan alla obetalda praktiker utfördes vid universitetet eller en enhet under universitetet. Universitetens forskningsgrupper var överlag den vanligaste platsen för praktik.

Den mest överraskande resultaten från utredningen gällde hjälpen från handledande lärare och utbildningsprogram när det kom till praktik och dess ersättning: ungefär en tredjedel av respondenterna upplevde att de inte hade fått någon användbar hjälp, och över hälften svarade att det inte hade funnits någon hjälp eller att den varit bristfällig.

Du kan läsa hela utredningen nedan (på finska nedan; för att läsa på engelska, byt webbplatsens språk). Tack till alla som deltog i utredningen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *